Danh hiệu của PHỞ NGỌC VƯỢNG

Các danh hiệu, giải thưởng tiêu biểu và sự ghi nhận của cộng đồng dành cho Nhà hàng PHỞ NGỌC VƯỢNG và nghệ nhân ẩm thực VŨ NgỌC VƯỢNG

Share Facebook