• Giá trị dinh dưỡng (mỗi đĩa): Khoảng 700 KCal.

  Đơn giá: 55.000 Đồng /đĩa

 • Giá trị dinh dưỡng (mỗi đĩa): Khoảng 750 KCal.

  Đơn giá: 60.000 Đồng /đĩa

 • Giá trị dinh dưỡng (mỗi đĩa): Khoảng 800 KCal.

  Đơn giá: 55.000 Đồng /đĩa

 • Giá trị dinh dưỡng (mỗi đĩa): Khoảng 800 KCal.

  Đơn giá: 50.000 Đồng /đĩa

+ Xem thêm