• Giá trị dinh dưỡng (mỗi bát 700ml): Khoảng 540 KCal.

  Đơn giá: 40.000 Đồng /bát

 • Giá trị dinh dưỡng (mỗi bát 700ml): Khoảng 500 KCal.

  Đơn giá: 40.000 Đồng /bát

 • Giá trị dinh dưỡng (mỗi bát 700ml): Khoảng 580 KCal.

  Đơn giá: 45.000 Đồng /bát

 • Giá trị dinh dưỡng (mỗi bát 700ml): Khoảng 600 KCal.

  Đơn giá: 45.000 Đồng /bát

 • Giá trị dinh dưỡng (mỗi bát 700ml): Khoảng 550 KCal.

  Đơn giá: 45.000 Đồng /bát

+ Xem thêm