• Bánh phở là những món do chính người Việt sáng tạo ra từ bột gạo vào đầu thế kỷ XX

  • Cái tên PHỞ thực sự xuất thân từ đâu vẫn đang là một bí ẩn

  • Những điều tinh túy nhất của PHỞ là gì mà khiến người ta mê mẩn đến thế

  • PHỞ có một số phận khá thăng trầm theo dòng thời gian trong hơn 100 năm qua

  • Để tiên đoán xem phở sẽ đi về đâu, tốt nhất ta nên so sánh những dự đoán của các nhà phê bình ẩm thực, các nhà ‘phở học” từ trên nửa thế kỉ trước, những năm chiến tranh, hòa bình, thăng trầm kinh tế, xã hội… và đối chiếu với những gì đã và đã xảy ra trong suốt mấy chục năm nay.

+ Xem thêm